Ukraina i Europa Wschodnia – geopolityczne wyzwana dla Polski i Rosji [e-book]

29,90 zł

Autor: Andrzej Zapałowski

Rok wydania: 2014

Miejsce: Częstochowa

Wydawca: Instytut Geopolityki

Ilość stron: 334

Typ pliku: PDF

Ze wstępu

„Motywem zebrania różnych tekstów autora (recenzowanych w czasopismach naukowych, popularnonaukowych, wywiadów, analiz zagranicznych) była chęć ukazania w sposób całościowy dorobku naukowego i publicystycznego za ostatnie trzy lata. Oczywiście w książce umieszczono, tylko pewien wycinek prac autora, dobierając do poszczególnych rozdziałów teksty charakterystyczne, pokazujące pewien zakres zainteresowań i badań autora. Część artykułów nie mogła zostać umieszczona z uwagi na złożenie ich w periodykach naukowych kilku uczelni w Polsce, a cykl wydawniczy jest zaiste długi. W rozdziale historycznym

zabrakło chociażby artykułu omawiającego działalność Placówki AK w Orzechowcach, czyli na obszarze na którym wiosną 1945 roku doszło do akcji odwetowej polskiej samoobrony w Małkowicach.

Dynamika wydarzeń na Ukrainie narzuciła z kolei autorowi, konieczność wyrażania efektów badań w obszarze bezpieczeństwa Europy Wschodniej w postaci wywiadów prasowych, będących jednocześnie analizami bieżącego stanu stosunków międzynarodowych. Wydaje się, iż jest to w takiej sytuacji dobre narzędzie popularyzowania wiedzy, co jest jednym z celów pracy naukowej, tj. wykorzystanie jej dla społeczeństwa. Temu także miały służyć analizy i tłumaczenia niektórych wywiadów w prasie i na portalach eksperckich w Rosji i na Ukrainie. Autor ma nadzieję, iż chociażby w minimalnym zakresie wpłynął przez to na społeczne zrozumienie zachodzących zmian na wschód od Polski”.

Może zainteresują Cię również:

Produkt zostały dodany do koszyka

Przejdź do koszyka
facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close shopping-cart information menu-arrow check arrow-left-short arrow-right-short arrow-right-long